Keramika – energiškai efektyviems A, A+ ir A++ klasės namams!

Keramzitas

keramzitas.fw KERAMZITO ŠILUMINĖS-FIZIKINĖS SAVYBĖS

Keramzitas naudojamas statyboje konstrukcinių elementų gamybai kaip lengvas užpildas ir kaip šilumą izoliuojanti medžiaga pastatų pamatų, grindų, sienų ir denginių šiluminių savybių pagerinimui. Didžiausias keramzito kiekis Lietuvoje buvo sunaudojamas keramzitbetonio gamybai. Iš keramzitbetonio plokščių buvo statomi gyvenamieji ir visuomeniniai pastatai. Keramzitbetonis buvo vertinamas kaip konstrukcinė termoizoliacinė medžiaga. Žymiai mažesni keramzito žvyro kiekiai buvo tiesiogiai naudojami pastatų šilumos izoliacijai.

Atsiradus daug kitų efektyvių šilumą izoliuojančių medžiagų, sumažėjo keramzito poreikiai, pradėjo formuotis nuomonė, kad Lietuvai keramzito žvyras ir smėlis nelabai reikalingas. Tačiau Lietuvos statybos specialistai, besidomintys užsienio šalių statybos pramonės, raida, atkreipė dėmesį i tai, kad daugelyje Europos šalių keramzito žvyras ir smėlis plačiai naudojamas statyboje. Ši medžiaga naudojama ne tik konstrukcijų šilumos, bet ir garso izoliacijai. Taip pat keramzitas naudojamas termoizoliacinių skiedinių ir betonų gamybai.

Tiek užsienio šalių patirtis, tiek ir Lietuvoje atlikti pirminiai ekonominiai keramzito panaudojimo statyboje skaičiavimai parodė, kad keramzito žvyras sėkmingai ir efektyviai gali būti naudojamas statyboje, derinant jo šilumos ir garso izoliacines, drėgmines bei kitas savybes.

Per praėjusius du dešimtmečius buvo atlikta daug keramzitbetonio tyrimų, o pats keramzitas buvo tiriamas mažai. Šios medžiagos šilumos laidumo rodikliai normatyviniuose dokumentuose buvo pateikiami su dideliais atsargos koeficientais, praktiškai naudotini tik keramzito sluoksnio ant grunto šilumos varžai apskaičiuoti. Todėl buvo atlikti išsamūs keramzito šiluminių-drėgminių savybių tyrimai, kurio rezultatai pateikiami studijoje.

Naudojantis šių tyrimų metu gautais rezultatais, pagal statybos techninių reikalavimų reglamentą STR 2.01.03:1999 „Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių-techninių dydžių deklaruojamosios ir projektinės vertės“ nustatyti projektiniai keramzito šilumos laidumo koeficientai, kai šia medžiaga apšiltinamos įvairios pastato atitvarinės konstrukcijos.

 

Keramzito panaudojimas statyboje:

keramzito lentele2

1) grindys ant grunto kraštuose apšiltintos horizontaliąja izoliacija;

2) grindys ant grunto kraštuose apišltintos vertikaliąja izoliacija (pamatų apšiltinimas, taip pat sumažinant jų klojimo gylį;

3) grindys ant grunto apšiltintos visame plote;

4) rūsio sienų apšiltinimas (įrengiant pastato drenažą);

5) grindų šilumos izoliacija, kai tarp patalpų dideli temperatūrų skirtumai;

6) grindų šilumos ir garso izoliacija tarp skirtingos paskirties patalpų;

7) medinių perdangų šilumos ir garso izoliacija;

8) plokščių stogų nuolydžio formavimas ir apšiltinimas, nenaudojant kitos šilumos izoliacijos;

9) plokščių stogų nuolydžio formavimas ir apšiltinimas, kartu su kita šilumos izoliacija;

I0) šiluminių trasų papildomas izoliavimas.

Kitos keramzito panaudojimo sritys:

1.Keramzitinių statybinių blokelių gamyba (kaip užpildas).

2.Lengvųjų  betonų gamybai, kaip lengvas ir geresnes šilumos izoliavimo savybes suteikiantis užpildas.

Keramzito panaudojimas ir konstrukciniai sprendiniai

Atsisiųsti eksploatacinių savybių deklaracijas:

Keramzito smėlis 0-4

Keramzito žvyras 4-8

Keramzito žvyras 8-16